Predlogi za dopolnitev in spremembe aktov ZTAS

datum: 04.12.2009

kategorija: Intranet novice


Na osnovi sklepa UO ZTAS objavljamo akte ZTAS s predlaganimi spremembami in dopolnitvami:


Vabimo vas, da podate predloge za dopolnitev in spremembe aktov ZTAS do vključno 31. januarja 2010.