Članom ZTAS ob Novem letu 2009

datum: 17.12.2008

kategorija: Intranet novice


Ob Novem letu je čas, da se ozremo na opravljeno delo v tekočem letu. Naše delo strnjeno v nekaj točkah v letu 2008 :

 • Konsolidacija finančnega stanja ZTAS
 • Pravna konsolidacija ZTAS in sodelovanje z odvetniško družbo
 • Skupščina ZTAS – junij 2008
 • Pozitivna podoba turističnih agencij združenih v ZTAS v medijih in širši javnosti
 • Opozarjanje pristojnih inštitucij na državni ravni na neenakopraven položaj turističnih agencij v primerjavi z društvi, šolami in skupnostmi, na nelojalno konkurenco, na delo na črno v turizmu.
 • Posredovanje aktualnih informacij članom ZTAS in priprava Splošnih minimalnih pogojev poslovanja za turistične agencije.
 • Sodelovanje na Gostinsko turističnem zboru Slovenije ob stoletnici TGZ pri GZS - organizacija okrogle mize na GTZ na temo turističnih agencij v Moravskih Toplicah.
 • Aktivno sodelovanje članov ZTAS v Komisiji za podeljevanje licenc turističnim agencijam in v Komisiji za izvajanje izpitov za turistične vodnike in spremljevalce
 • Aktivno sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo pri podelitvi koncesije TGZ pri GZS za podeljevanje licenc TA in izvajanje izpitov za turistične vodnike in spremljevalce.
 • Spremljanje zakonodaje, ki vpliva na področje turizma in priprava predloga za spremembo Zakona o varstvu potrošnikov, ki po novem predpisuje eno obvezno zavarovanje in je tudi osnova za spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
 • Sodelovanje s STO na področju incoming turizma: koordinacija in posredovanje informacij o članstvu za nastope na sejmih in borzah v tujini, sodelovanje na SIW junija 2008 v Termah Čatež, skupen posvet o Promociji Slovenije na Japonskem trgu septembra 2008, sodelovanje pri pripravi Travel Agents Manual-a za leto 2009.
 • Koordinacija z mednarodno organizacijo in včlanitev v ECTAA (The European Travel Agents and Tour Operators Association), Evropskega združenja nacionalnih združenj turističnih agencij in touroperatorjev.


Količina in kvaliteta opravljenega dela v letošnjem letu pokaže, da je eno najplodnejših let tega združenja. Animacija članstva za sodelovanje pri delu združenja je še vedno nekaj kar ostaja naloga Upravnega odbora za prihodnje. Z večjim sodelovanjem in predlogi bi združenje lahko delovalo še bolj konkretno v dobro vsega članstva.

V Novem letu 2009 Vam Upravni odbor ZTAS želi poslovnega uspeha in osebnega zadovoljstva!

UO ZTAS
Predsednik Tone Matjašič