Lokalno turistično vodenje v R Hrvaški - lokacije po občinah (županijah)

datum: 02.10.2013

kategorija: Intranet novice


 

Ministrstvo za turizem R Hrvaške na Internetu objavlja Pravilnik o popisu turističnih krajev oziroma lokacij po občinah (županijah) v R Hrvaški, kjer je za organizirane skupine obvezno vodenje z lokalnimi turističnimi vodniki. Pravilnik je objavljen na spletni strani   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_76_2499.html