Direktiva o paketnih potovanjih objavljena v Uradnem listu EU

datum: 22.01.2016

kategorija: Intranet novice


 

Direktiva o paketnih potovanjih je bila 11. decembra 2015 objavljena v Uradnem listu EU. Po direktivi vse države članice EU do 01. januarja 2018 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, predpise pa uporabljajo od 01. julija 2018.

Direktiva o paketnih potovanjih je v slovenščini objavljena na spletni strani

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.326.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:326:TOC