Preklic razglasitve epidemije Covid-19 na območju R Slovenije

datum: 15.05.2020

kategorija: Intranet novice


 

Vlada RS je z odlokom objavljenim v Uradnem listu št. 68 z dne 14.5.2020 preklicala razglasitev epidemije Covid-19 na območju R Slovenije.

Besedilo odloka si lahko preberete na spodnji povezavi: 

Konec epidemije je s tem odlokom od 31.5. 2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19