Vlada sprostila javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu

datum: 16.06.2020

kategorija: Intranet novice


 

Vlada je izdala odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. 

Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z razveljavitvijo Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji se je od 11. maja 2020 omogočalo izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, ostala pa je prepoved izvajanja vseh oblik javnega prevoza potnikov v mednarodnem prometu. 

Zdaj se omogoča tudi javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu v skladu z drugimi pogoji, ki veljajo med Republiko Sloveniji in drugimi državami. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo