Izjava za medije

datum: 20.04.2010

kategorija: Novice

Glede na zadnje dogodke povezane z izbruhom vulkana na Islandiji in posledicami odpovedi letalskega prometa Upravni odbor Združenja Turističnih agencij ugotavlja, da prihaja v Sloveniji do različnih interpretacij in izjav o odgovornosti organizatorjev potovanj zato poddajmo naslednjo izjavo.


1. Turistične agencije članice ZTAS smo in bomo tudi v prihodnje naredile vse, da bo poskrbljeno za potnike, ki se ne morejo vrniti na svoje domove. Vsi naši napori gredo v smer zmanjševanja stroškov, ki bodo nastali ob podaljšanju potovanja, vendar glede na to, da gre za posledico višje sile bremenijo ti stroški vsakega potnika individualno.

2. Za naše potnike, ki potujejo v naslednjih dneh se do dokončne dpovedi potovanja nič ne spreminja in je odpoved možna samo po pogojih, ki so predmet pogodbe med potnikom in agencijo.

Pri izvedbi aranžmaja vztrajamo do takrat, ko je izvedba smiselna glede na program. Ko pa izvedba aranžmaja zaradi vsebine programa ni več smiselna, potniku omogočimo potovanje na istem ali podobnem aranžmaju v drugem obdobju, priporočeno obdobje do 31.05.2010.

Lep pozdrav !

UO ZTAS
Predsednik
Tone Matjašič