Organizacijska struktura

Predsednik ZTAS: Matej Knaus

Podpredsednika ZTAS: Milan Sajko in Filip Tobias.

Člani UO ZTAS: Mirjana Brajić, mag.Sandi Brataševec, Matevž Hrovat, Darja Pisanec, Mateja Sušnik in Miloš Vujadinovič.

Strokovna podpora, generalni sekretar ZTAS: Mišo Mrvaljević.

 

Poslovnik o delu UO in funkcionarjev ZTAS

Poslovnik o delu skupščine ZTAS 

Pogodba o ustanovitvi

Pogodba GIZ ZTAS g.i.z.

Pravilnik Priznanje za življenjsko delo

Pravilnik Turistični delavec leta

Obrazec Predlog za podelitev priznanja ZTAS