Organizacijska struktura

Predsednik ZTAS: Matej Knaus

Podpredsednika ZTAS: mag.Sandi Brataševec in Milan Sajko.

Člani UO ZTAS: Mirjana Brajić, Tatjana Juriševič, Ingrid Miloš, Darja Pisanec, Miloš Vujadinovič in Filip Tobias kot predsednik Častnega razsodišča.

Strokovna podpora, generalni sekretar ZTAS: Mišo Mrvaljević.

 

Poslovnik o delu UO in funkcionarjev ZTAS

Poslovnik o delu skupščine ZTAS 

Pogodba o ustanovitvi