Častno razsodišče

Predsednik častnega razsodišča: Filip Tobias

Člani častnega razsodišča: Mirjana Brajić in Milan Sajko.

 

Pravilnik o postopku zaradi kršitev kodeksa poslovnih in etičnih pravil ZTAS

Dopolnitev sklepa o ustanovitvi in delovanju ČR ZTAS