Izvoljeno novo vodstvo ZTAS

datum: 20.10.2005

kategorija: Novice


18. oktobra 2005 je na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije potekala 8. redna seja Skupščine Združenja turističnih agencij Slovenije na kateri so izvolili novo vodstvo združenja. Za predsednika ZTAS za prihodnja tri leta je bil z večino glasov izvoljen Dimitrij Piciga iz agencije Kompas. Podpredsedniki s triletnim mandatom v novem vodstvu so postali Barbara Inocente iz agencije Stilbi, Miloš Vujadinovič iz agencije Airpass in Tone Matjašič, predstavnik agencije Promet T&T.

Člani Upravnega odbora ZTAS bodo v prihodnjih dveh letih Iztok Altbauer (Globtour), Matjaž Pavlin (Kompas Novo Mesto), Vida Hawlina (Burin YC), Sandi Brataševec (Avrigo) in Filip Tobias (Sonček).

Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo in člane Častnega razsodišča ZTAS, ki bodo še naprej nadzirali kvaliteto delovanja svojih članic ter spoštovanje kodeksa poslovnih in etičnih pravil. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Filip Tobias (Sonček), za namestnico pa Ljubica Benda (Tentours). Ostali člani Častnega razsodišča so postali Nevenka Faganelj Stepančič (Hittours), Zlatka Masnec (Dober dan), Ingrid Miloš (Partner), Matjaž Pavlin (Kompas Novo Mesto) in Vida Hawlina (Burin YC).  

Novoizvoljeni  predsednik združenja Dimitrij Piciga je predstavil predlog programa dela ZTAS za leto 2006, Vida Hawlina pa poročilo o finančnem poslovanju za leto 2004 ter za obdobje januar – september 2005. Soglasno je bil sprejet tudi finančni plan za letošnje leto.

Prioritetna naloga združenja v letu 2006 je večja prepoznavnost ZTAS. Tako naj bi se združenje razdelilo na avio sekcijo ter sekciji za incoming in outgoing, hkrati pa bi se tudi aktivno odzivalo na tekočo problematiko članic. O vseh pomembnejših aktivnostih, o vlogi, vsebini in namenu ZTAS, bo združenje redno obveščalo medije in javnost. Ena od pomembnih nalog v naslednjem letu je tudi večja formalna vloga ZTAS s pridobitvijo soodločanja pri pridobivanju licenc za organizatorje potovanj ali turistične agencije ter pri podeljevanju licenc turističnim vodičem. Potrebno je tudi formaliziranje vloge do Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarstvo ter do ostalih združenj. Upravni odbor bo tudi v prihodnje skrbel za visoko strokovno raven dela združenja ter svoje aktivnosti usmeril na povečanje članstva.

8. redne seje Skupščine Združenja turističnih agencij Slovenije se je udeležila večina članov združenja. Novo izvoljeni organi bodo do nove seje Skupščine, ki bo predvidoma konec februarja 2006, pripravili program dela 2006 ter finančno poročilo 2005 s finančnim planom za leto 2006.