Vizni režim - Sporočilo za javnost ob podpisu sporazuma med MG in MZZ

datum: 06.12.2010

kategorija: Intranet novice


Na pobudo ZTAS za reševanje problemov, ki jih imajo turistične agencije na ruskem trgu je po dveletnih prizadevanjih podpisan sporazum o sodelovanju s turističnimi agencijami na področju izdajanja vizumov. Pri snovanju sporazuma so sodelovali ZTAS, MZZ,  MNZ, MG in STO (Združenje turističnih agencij Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija). V priponki objavljamo sporočilo za javnost ob podpisu sporazuma med MG in MZZ.

Vizni režim - Sporočilo za javnost ob podpisu sporazuma med MG in MZZ

Na 8. seji UO ZTAS, je bilo pod četrto točko dnevnega reda sprejeto:

Ad 4)
Tone Matjašič je prisotnim pojasnil, da bi probleme na ruskem trgu, zaradi omejenega števila turističnih agencij katere lahko poslujejo s Slovenijo, odpravili s sporazumom o sodelovanju med MG in MZZ. Pri snovanju sporazuma so sodelovali ZTAS, MZZ, MNZ, MG in STO (Združenje turističnih agencij Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija). Sprejet je bil

sklep: Člani UO ZTAS potrjujejo podpis sporazuma o sodelovanju med MG in MZZ  (Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za zunanje zadeve) na področju izdajanja vizumov z namenom turističnega obiska.

Predsednik ZTAS
Tone Matjašič