Registracija turističnih vodnikov/spremljevalcev v državah EU

datum: 03.12.2010

kategorija: Intranet novice


Na 8. seji UO ZTAS, ki je bila 23.11.2010, je bila pod šesto točko dnevnega reda podana informacija o seji na MG glede turističnih licenc in čezmejnega poslovanja v EU. Po razpravi je bil sprejet sklep št. 1:

UO ZTAS poziva članice ZTAS, naj opozorijo svoje turistične vodnike/spremljevalce, da se je treba v državah EU, ki to zahtevajo, obvezno registrirati (letna notifikacija). Informacije lahko pridobijo pri ga. Sabini Trokič na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, E-mail: sabina.trokic@gov.si . Registracija je v izključni domeni vodnikov/spremljevalcev in sankcije, ki iz tega izhajajo bremenijo individualno vsakega vodnika/spremljevalca posebej.