V pripravi je novi Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov

datum: 22.04.2008

kategorija: Intranet novice


Urad RS za varstvo potrošnikov poziva vso zainteresirano javnost, nevladne organizacije, gospodarska združenja, posameznike in strokovno javnost, da tvorno prispevajo k oblikovanju optimalnega modela alternativnega reševanja potrošniških sporov.

Na spletni strani TGZ pri GZS je objavljena informacija o osnutku besedila novega Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov, ki bo v javni obravnavi do 16. maja 2008.

Informacija o osnutku besedila novega Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov

Poziv k javni obravnavi delovnega predloga Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov je
objavljen na spletni strani MG.

Javna obravnava delovnega predloga Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov