Zloženka - Kaj prinesti domov (živila v osebni uporabi)

datum: 20.12.2007

kategorija: Intranet novice


Veterinarska uprava Republike Slovenije je, z namenom izvajanja določb Uredbe Komisije (ES) št. 745/2004 o določitvi ukrepov za uvoz proizvodov živalskega izvora za osebno uporabo, izdala zloženko˝ KAJ PRINESTI DOMOV?˝ v  slovenskem in angleškem jeziku. Namen zloženke je obveščanje potnikov, ki se vračajo iz tretjih držav (države, ki niso članice EU) v Evropsko Unijo o tem, katere proizvode živalskega izvora ni dovoljeno uvoziti v osebni prtljagi, da bi se preprečil vnos nevarnih bolezni v Republiko Slovenijo. Omenjena Uredba v čl. 3 določa, da morajo mednarodni prevozniki v potniškem prometu obveščati potnike o določbah te uredbe, čemur je zloženka tudi namenjena. Ker pa so turistične agencije lahko tudi prvi kontakt s potencianimi  potniki v tretje države, smo se na Veterinarski upravi RS odločili, da o omenjenem obvestimo tudi vas.

Podrobne informacije v zvezi z uvozom proizvodov živalskega izvora v osebni prtljagi so dostopne na spletni strani Veterinarske uprave RS:

http://www.vurs.si/index.php?id=12005, kjer sta objavljena tudi vzorca obeh zloženk (pod odgovorom na vprašanje št. 24).

V smislu ozaveščanja potnikov in splošne javnosti in z namenom preprečevanja vnosa nevarnih bolezni v Republiko Slovenijo, si na Veterinarski upravi RS želimo, da bi čim več turističnih agencij izkazalo svoj interes po tem, da jim posredujemo zloženke. Vsa naročila sprejemamo na spodnji naslov:

Veterinarska uprava Republike Slovenije
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
Tel: 01 300 1300
Faks: 01 300 1356
vurs@gov.si