Zavarovanje za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti organizatorjev turističnih aranžmajev

datum: 17.11.2005

kategorija: Intranet novice


Turistične agencije morajo po 7. alineji 36. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (UR.L. RS 2/04) od 1.2.2006 za imetje licence ali pridobitev nove licence za opravljanje dejavnosti organizacije turističnih aranžmajev predložiti dokazilo o zavarovanju oz. garanciji za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti organizatorja turističnega potovanja. Ustrezno zavarovanje je zavarovanje odgovornosti agencij iz dejavnosti z razširitvijo na čisto premoženjsko škodo pri eni od zavarovalnic. Ta predlog so kot ustrezen ocenili tudi na Ministrstvu za gospodarstvo.

Zavarovanje - dopis GZS