Znamka I FEEL SLOVENIA

datum: 20.06.2012

kategorija: Novice


 

ZNAMKA I FEEL SLOVENIA - najučinkovitejše orodje želenega pozicioniranja in povečanja prepoznavnosti naše dežele in njene turistične ponudbe na globalnem trgu .

Spoštovani partnerji slovenskega turizma, ste vedeli:

-  Da znamko I feel Slovenia uporablja že dve tretjini slovenskega turističnega gospodarstva; -          Da kar 84 % slovenskega turističnega gospodarstva meni, da je uporaba znamke I feel Slovenia pomembna pri tržnem pozicioniranju na tujih trgih;

-  Da 38 % slovenskega turističnega gospodarstva meni, da uporaba znamke I feel Slovenia na tujih trgih omogoča doseganje višje prodajne cene;

-  Da bi se za nakup storitve oddiha v slovenskih zdraviliščih odločilo kar za 23 % več tujcev v primeru, da se slovenska zdravilišča predstavljajo z zapisom I feel Slovenia.

-  Da so med najpogosteje navedenimi značilnostmi Slovenije, ki jih navajajo tuji anketiranci, predvsem naravne danosti Slovenije in prebivalci.* 

Cenjeni kolegi in kolegice! Slovenski turizem je znamko I feel Slovenia začel uporabljati takorekoč takoj po njenem sprejetju pred šestimi leti in jo od takrat uporablja kontinuirano, dosledno in intenzivno. Rezultati teh prizadevanj uporabe znamke niso izostali. Znamka I feel Slovenia je tako danes najbolj implementirana in prepoznavna prav na področju turizma!

Dovolite, da se vam s tem dopisom zahvalim, da ste znamko vzeli za svojo in jo uporabili v svojih tržno-komunikacijskih aktivnostih in orodjih. S tem ste prispevali k prepoznanosti Slovenije, slovenskega turizma in znamke I feel Slovenia, ki v svojem jedru nosi to, za kar menimo, da je edina razvojna in trženjska priložnost Slovenije in slovenskega turizma: zgodbo o zeleni oziroma trajnostni usmeritvi Slovenije. Naša skupna sistematična, intenzivna in kontinuirana uporaba znamke po eni strani prispeva h krepitvi moči znamke, po drugi strani pa za vse nas, ki jo uporabljamo, utrjuje in oblikuje jasno sliko o vrednotah, za katere si prizadevamo in vizijo, ki jo zasledujemo. Znamka govori o tem, da je najpomembnejša prednost in temelj naše turistične ponudbe neokrnjena narava na edinstveno naravno bogastvo. Znamka v sebi nosi ključno sporočilo o turistični ponudbi, ki vabi v zeleno deželo aktivnih doživetij, ki omogočajo ohranitev in vrnitev zdravja. Z uporabo znamke I feel Slovenia boste vaši ciljni skupini tudi vi sporočali to jasno usmeritev naše dežele in njene turistične ponudbe. 

Če pa znamke I feel Slovenia do sedaj še niste uporabili, vas vabim, da na spletni strani upravljalca znamke – Urada vlade za komuniciranje izpolnite obrazec za promocijsko uporabo znamke in pridobite znak I feel Slovenia ter CGP priročnik, ki vam bo v pomoč pri uporabi znamke in znaka. Priporočamo, da znamko uporabite v vseh vaših aktivnostih in tržno-promocijskih materialih (spletnih straneh, katalogih, oglasih…).

Da je znamka najmočnejše tržno-komunikacijsko orodje ne samo podjetij, temveč tudi držav, je že dolgo znano. Da bomo izkoristili ves potencial, ki ga nudi znamka I feel Slovenia,jo moramo za svojo vzeti in uporabljati vsi. Veselim se naših nadaljnjih skupnih korakov in dosežkov na tem področju! 

 

mag.Maja Pak direktorica STO