Strategija razvoja turizma v Sloveniji 2012 - 2016

datum: 11.04.2013

kategorija: Intranet novice


 

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavljena Strategija razvoja turizma v Sloveniji. Ogledate si jo lahko na povezavi

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf