Usklajeni predlog Direktive o paketnih potovanjih

datum: 04.06.2015

kategorija: Intranet novice


 

ECTAA, Evropsko združenje nacionalnih združenj turističnih agencij nas je obvestilo, da je na spletni povezavi  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2015-INIT/sl/pdf  v slovenski jezik preveden končni tekst usklajene Direktive o paketnih potovanjih med predstavniki EU parlamenta, sveta EU in EU komisije.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2015-INIT/sl/pdf