Davčne blagajne - Zakon o davčnem potrjevanju računov

datum: 14.08.2015

kategorija: Intranet novice


 

Državni zbor RS je 15.07.2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 02. januarja 2016. To je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Davčni zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. 

Zakon o davčnem postopku je objavljen na spletni strani  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195