Direktiva o paketnem potovanju EU

datum: 04.11.2015

kategorija: Intranet novice


 

EU parlament je potrdil Direktivo o paketnih potovanjih. Tekst je uradno sprejet, v veljavi bo na dan, ko bo objavljen v Uradnem listu EU, predvidoma do konca leta 2015 oziroma v začetku 2016. 

V slovenščini je objavljena na spletni povezavi

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9173-2015-REV-3/sl/pdf