STO vabi na destinacijski dogodek Global Green Destination Day

datum: 14.09.2016

kategorija: Intranet novice


 

Vabljeni k prijavi na Global Green Destinations Day

Konec meseca v Slovenijo prihajajo vodilni strokovnjaki za trajnostni turizem. Med 27. in 28. septembrom 2016 bo v Grand hotelu Union v Ljubljani potekal osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni Global Green Destinations Day. Dogodek v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 ponuja zanimiv in pester program, kjer bodo obravnavani vsi ključni vidiki trajnostnega razvoja v turizmu, pametnega razvoja mest in lokalnih skupnosti, zelenih prevozov za danes in jutri, družbenih sprememb, trajnostnega upravljanja hotelov in izobraževanja o zelenem turizmu. Predstavniki turističnih destinacij bodo lahko na konferenci spoznali dobre prakse trajnostnih ukrepov v urbanem okolju Slovenije in tujine. Predavatelji bodo predstavili standarde in trende v razvoju trajnostnih posegov v okolje. Številne atraktivne destinacije na svetu pa bodo z nami delile svoje najuspešnejše trajnostne rešitve.

Na dogodek se prijavite prek spletne straniwww.greendestinationsday.com

Odprtje dogodka na svetovni dan turizma v družbi svetovne turistične organizacije UNWTO

Dvodnevni mednarodni dogodek Global Green Destinations Day poteka vzporedno s svetovnim dnevom turizma. Ob podpori Turizma Ljubljana kot osrednjega partnerja in soorganizatorja dogodka v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijoga načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace. Udeležencem bo na voljo več kot 30 predavanj in delavnic na temotrajnostnega razvoja v turizmu, predstavitev 100 najuspešnejših trajnostno naravnanih turističnih destinacij sveta in svečana podelitev priznanj ponudnikom zelenih rešitev v turizmu za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Svečana podelitev nagrad najbolj zelenim ponudnikom in destinacijam sveta

Na svečanosti prvega dne dogodka Global Green Destination Day bodo razglasili TOP 100 Sustainable Destinations,najboljše destinacije z vidika trajnostnega razvoja – medkandidatkami za naziv je tudi Ljubljana. Druga iniciativa predstavlja Top 10 zelenih rešitev in bo nagradila najbolj inovativne ideje na področju infrastrukture in tehnologije, ki omogočajo turističnim ponudnikom uvedbo zelenih praks v turizmu. Najbolj naprednim destinacijam na področju trajnostnega turizma pa bodo podelili certifikate Slovenia Green, Quality Coast in Quality Destinations. Za slednjega se poteguje Slovenija, ki so jo kot prvo državo Evrope celostno ocenili po mednarodnih merilih trajnosti. Trajnostni turizem zadeva delovanje in spremembe na vecˇ podrocˇjih, ki vključujejo tako politicˇni okvir planiranja in zaposlovanja kot tudi transporta in regionalnega razvoja. Za uspeh politike trajnostnega turizma je potrebna njena integracija skozi vsa ta področja ter sodelovanje in koordinacija med akterji razlicˇnih sektorjev (javni, zasebni, civilni). Kako se znotraj mednarodnih organizacij lotevajo izzivov, ki jih prinaša planiranje razvoja trajnostnega turizma, bosta na dogodku spregovorila predsednik Global Sustainable Tourism Council GSTC in direktor programa za trajnostni turizem pri Svetovni turistični organizaciji UNWTO Luigi Cabrini in direktorica politik in komunikacij pri World Travel & Tourism Council WTTC Olivia Ruggles-Brise.

Pod okriljem mednarodne organizacije ATTA se bo tudi zvrstil poseben dogodek, imenovan AdventureConnect, ki bo povezal deležnike na področju športnega in aktivnega turizma: ponudnike športne opreme, predstavnike najpomembnejših blagovnih znamk, organizatorje potovanj in predstavnike destinacij.

Konferenca se bo zaključila z diskusijo, kako združiti moči v letu 2017, ki bo v celoti posvečeno trajnostnemu turizmu. Ta za Slovensko turistično organizacijo ostaja ključna razvojna prioriteta, ki spodbuja skladen razvoj tako na okoljskem kot na družbenem in ekonomskem področju. Dodatna vprašanja, prosimo, naslovite na info@greendestinationsday.com.