Register agencij

Ime organizacije: AGENCIJA VAN GOGH d.o.o.

Naslov: Glavni trg 17, 2000 Maribor

Telefon: 02/23 45 210

Telefaks: 02/23 45 217

E-pošta: incoming@agencija-vangogh.si

Spletna stran: www.agencija-vangogh.si